ابزارهای مورد استفاده در صنعت چوب و ترمووود

ابزارهای مورد استفاده در صنعت چوب و ترمووود
متر

برای اندازه گیری فاصله زیرسازی ها نسبت به یکدیگر، محاسبه سطح حجم کار های  چوبی و طول چوب مورد نیاز از متر فلزی و لیزری استفاده میگردد.

ریسمان

برای هم سطح کردن دو سطح افقی همچنین در یک راستا در آوردن چند نقطه و طراز نمودن زیرسازی فلزی و چوبی از ریسمان استفاده می گردد.

شاقول

جهت هم راستایی سطوح چوب همچنین ایجاد شبکه زیرسازی و همبادی سطح تمام شده در راستای قائم مورد استفاده قرار می گیرد.

دریل شارژی

یکی از لوازمی که برای سوراخ کاری و بستن پیچ ها مورد استفاده قرار می گیرد. تقریبا برای هر پروژه صنعتی که با پیچ سر و کار داشته باشد، این ابزار کاربرد زیادی دارد. دریل بر روی سطوح چوبی، فلزی، سیمانی و … قابل استفاده است.

دریل

جهت سوراخکاری چوب ترمووود قبل از نصب پیچ و هچنین سوراخ کاری زیرسازی سیمانی و فلزی استفاده می شود.

اره عمود بر

جهت برش چوب ها در مقلطع گرد و همچنین برش و تعبیه فضا بر روی سطوح اجرا شده استفاده می گردد.

میخکوب

میخکوب یا تیپو جهت ثابت نگه داشتن چوب نما قبل از پیچ نمودن استفاده می گردد.

گرد بر

جهت تعبیه برش گرد مانند جای هالوژن ها استفاده می گردد.

اره دیسکی

جهت برش طولی چوب ها و همچنین هم راستا نمودن انتهای کار درسطوح نصب شده استفاده می گردد.

تراز

ایجاد شیب مناسب، تراز کردن و عمود کردن سطوح در فعالیت های زیرسازی و نصب قطعات چوبی از مهم ترین کاربرد های این وسیله می باشد.

گونیا نجاری

از گونیا در نجاری جهت اندازه گذاری و ایجاد یک زاویه 90 درجه و ایجاد کنج های قائم استفاده می شود.

چکش لاستیکی

جهت تراز نمودن چوب ها و جا زدن آن هنگام نصب با کلیپس از طریق وارد آوردن ضربه های غیر مخرب استفاده می گردد.