استاندارد ترموود

در بحث قبلی در خصوص ابعاد ترمووود به تفاوت ابعادی ترمووود در دسته یاcateqory های ثابت اشاره کردیم،یعنی مشخص شد که اصولا ۴دسته اصلی برای ضخامت اصلی ترمووود وجود دارد،یعنی گروه اول با ضخامت ۱۶ میلی متر،دسته دوم ۱۹ یا ۲۰ میلی متر،دسته سوم ۲۶ میلی متر و در نهایت ۴۲ میلی متریها،همانگونه که قبلا اشاره شده بود گروه چوب های ترمووود ۱۲ میلی متری ها و گروه چوب های ترمووود ۱۹ یا ۲۰ میلی متری ها،گروه های مناسب برای نمای چوبی هستند و می توان از آن ها تنها در نما یا فضا های داخلی استفاده کرد.

گروه دوم یا گروه ۲۶ میلی متری ها،گروه چوب های ترمووود مناسب برای کف هستند که اصطلاحا گروه چوب های ترمووود کف چوبی نامیده می شوند.این دسته عرض های ۹۲ میلی متر،۱۱۷میلی متر و ۱۴۰ میلی متر قابل عرضه هستند،ضخامت مناسبی برای کف چوبی ترمووود دارند،چوب ترمووود مناسبی برای کف های کم تردد هستند،البته در این بخش باید به یک نکته مهم اشاره کرد و آن هم کف های چوبی هاردووود هستند.این چوب ها که به چوب های ترمووود سخت معروفند،مبحث مفصلی دارند که در مبحث جداگانه ای به آن اشاره خواهد شد ولی در این مجال که موضوع ابعاد ترمووود مطرح است،همین بس که چوب های هاردووود ترمو شده،گزینه بهتری برای کف های چوبی ترمووود هستند،زیرا همانگونه که از نامشان مشخص است سخت چوب هستند و در مقابل اصطکاک سطحی بسیار مقاومند.در کف های چوبی ترمووود هرچند چوب های استفاده شده چه در بخش نرم چوب ترمووود و چه در بخش سخت چوب ترمووود باشند،نکته مهم در ابعاد چوب ترمووود آن است که عرض کمتر مناسب تر است زیرا هرچقدر عرض چوب ترمووود استفاده شده در کف چوبی ترمووود کمتر باشد،تمایل چوب ترمووود به کاسه شدن یا همان فرم انحناء کمتر است.

پس در این بخش ابعاد چوب ترمووود پیشنهادی ۹۲*۲۶ است،هر آنچه ابعاد ۱۱۷*۲۶ و یا ۱۴۰*۲۶ در نرم چوب ترمووود هم مشکل ندارند،ولی ابعاد چوب ترمووود با پهنای کمتر مناسب تر است خصوصا اگر فضای استفاده از چوب ترمووود،فضای مرطوب تری باشد.مثلا کنار استخر یا اقلیم های مرطوب باشد؛شمال کشور یا مناطق گرم و جنوب کنار دریا

در مبحث ابعاد مناسب چوب ترمووود برای کف چوبی و در خصوص استفاده از سخت چوب یا Hard wood باید گفت غالبا چوب های سخت چوب ترمووود با ضخامت ۲۰ میلی متر می باشند و در این بخش هم عرض کمتر مناسب تر خواهد بود،مانند۹۰ میلی متر یا ۱۱۷ میلی متر.

در پایان باید توجه کرد در ابعاد ترمووود خصوصا در کف چوب ترمووود عرض یا پهنا هرچه کمتر باشد،در مسائل فنی چوب ترمووود مناسب تر خواهد بود.