انواع پیچ های مناسب در ترمووود (ترموود)

استاندارد ترموود

برای نصب چوب های ترمووود (ترموود)، با توجه به جنس زیر کار و ضخامت چوب ترمووود (ترموود) مورد استفاده در پروژه از انواع مختلفی از پیچ ها استفاده میشود ،که به دسته های ذیل تقسیم میشوند:

پیچ مورد استفاده بر روی زیر کار سیمانی

برای نصب چوب زیرکار بر روی سیمان نیاز به پیچ و رولپلاک می باشد که در این حالت از پیچ و رولپلاک شماره 8 استفاده می شود.

پیچ مورد استفاده بر روی زیر کار فلزی

برای نصب چوب زیر کارچوب بر روی آهن کشی در کف (با توجه به ضخامت 4 سانتیمتری در زیر کار) از پیچ سرمته 7 سانتیمتری استفاده میشود که 4 سانتیمتر از پیچ در چوب و 3 سانتیمتر دیگر در پروفیل نفوذ می کند. برای نصب زیر کار چوبی ترمووود (ترموود) بر روی آهن کشی در دیوار یا نما، با توجه به اینکه ضخامت چوب زیر کار 3 سانتیمتر می باشد، از پیچ 5 سانتیمتری سرمته استفاده می شود. جنس این پیچهای زیرکار از جنس گالوانیزه بوده، ضد زنگ می باشند و در برابر رطوبت مقاوم هستند.

پیچ مورد استفاده در کف و نما

مطلب پیشنهادی  متریال مناسب برای همجواری با ترمووود (ترموود) چیست ؟