تماس با پارسیاوود

آدرس دفتر ایران : ایران، تهران، زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان شاد آور، کوچه دوم شرقی، پلاک ۱۲، طبقه ۵ واحد ۵۰۲

شماره تماس دفتر نمايندگي كانادا در تورنتو : 

+۱ (۶۴۷) ۵۷۵-۹۹۰۶

شماره تماس دفتر ایران:

 ۲۶۲۰۱۹۲۹ ( ۱۰ خط ویژه) /   ۵۰ الی ۲۲۶۵۴۳۴۸

مدیرعاملmanager@parsiawood.co
مدیر فروشsales@parsiawood.co
 روابط عمومیinfo@parsiawood.co
مدیر فنیtechnical@parsiawood.co