تماس با پارسیاوود

آدرس دفتر ایران : ایران، تهران، زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان شاد آور، کوچه دوم شرقی، پلاک ۱۲، طبقه ۵ واحد ۵۰۲

شماره تماس دفتر نمايندگي كانادا در تورنتو : 

+۱ (۶۴۷) ۵۷۵-۹۹۰۶

شماره تماس دفتر ایران:

 ۲۶۲۰۱۹۲۹ ( ۱۰ خط ویژه) /   ۵۰ الی ۲۲۶۵۴۳۴۸

مدیرعامل manager@parsiawood.co
مدیر فروش sales@parsiawood.co
 روابط عمومی info@parsiawood.co
مدیر فنی technical@parsiawood.co
هدیه سال جدید خود را انتخاب نمایید و ضمن تایید آدرس هدیه را رایگان در محل خود دریافت نمایید .
هدیه سال جدید خود را انتخاب نمایید و ضمن تایید آدرس هدیه را رایگان در محل خود دریافت نمایید .