تمیزکاری و رنگ کاری اصولی کف های چوبی به چه صورت انجام می‌شود؟

مرحله اول : سطح موردنظر از وجود هرنوع خاکروبه و گرد و غبار تمیز میشود

مرحله دوم: با تی نخی مرطوب و نرم، سطح چوب کاملا غبارروبی میشود به طوری که چوب آسیب نبیند و خش برندارد

مرحله سوم: بعد از خشک شدن سطح چوب، سمباده کاری در جهت چوب ها انجام میشود

مرحله چهارم: مجددا با تی خیس گرد و غبار و خرده چوب های ناشی از سمباده کاری از سطح چوب پاک میشود

مرحله پنجم : در جهت چوب ها دست اول رنگ چوب زده میشود

مرحله ششم: پس از خشک شدن چوب ها دست دوم رنگ زده میشود تا سطح مورد نظر کاملا از رنگ پوشیده شود

در انتهای این نوشته توجه شما را به کلیپ یک دقیقه ای توضیح روند کار رنگ کاری ترمووود به صورت تصویری همراه با فیلم و عکس مرتبط جلب می نماید