درب های پارکینگ

نمونه پروژه های انجام شده درب های پارکینگ :

اکتبر 14, 2019
سایبان چوبی

پروژه آلاچیق و سقف و درب پارکینگ

مطالب مرتبط: درب پارکینگ درب پارکینگ ساختمان-غفاری درب پارکینگ و نمای چوبی ساختمان-گیشا درب پارکینگ و نمای چوبی ساختمان-قهرمانی
آوریل 2, 2017

درب پارکینگ

مطالب مرتبط: نمای چوبی ساختمان-امیرآباد شمالی نمای چوبی ساختمان-سعادت آباد (3) نمای چوبی ساختمان – مهندس جاوید سایبان چوبی – منطقه اندرزگو – چیذر

چوب های مناسب درب های پارکینگ :