دکوراسیون داخلی – خیابان الف

اجرای پروژه دکوراسیون داخلی جاری در خیابان الف بر پایه ترمووود (ترموود)

پروژه دکوراسیون داخلی جاری درخیابان الف در استان تهران اجرا شده است . نوع چوب استفاده شده در این پروژه ترمووود (ترموود)  92 *16 shp  می باشد که مشخصات این چوب از بخش محصولات سایت قابل مطالعه و بررسی می باشد. محل چوب استفاده شده در دکوراسیون داخلی می باشد. کارفرمای این پروژه 0 هستند و پروژه در تاریخ  0 به بهره برداری رسیده است. در ادامه شما را به دیدن کلیپ تصاویر مربوط به پروژه جاری و گالری تصاویر پروژه دکوراسیون داخلی بر پایه ترمووود (ترموود) 92 *16 shp  دعوت می کنیم.

مطلب پیشنهادی  نمای چوبی ساختمان-سیسنگان