مصاحبه روزنامه همشهری با آقای هاری کمرانین (سفیر فنلاند در ایران )

روزنامه همشهری در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳مصاحبه مفصلی با سفیر فنلاند انجام داده که در این مصاحبه از آقای سفیربه عنوان فردی علاقه مند به محیط زیست تقدیر گردیده و ایشان در استفاده  از مترو در تهران بسیار شگفت انگیز شده بودند. روزنامه همشهری در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳مصاحبه مفصلی با سفیر فنلاند انجام داده که در این مصاحبه از آقای سفیربه عنوان فردی علاقه مند به محیط زیست تقدیر گردیده و ایشان در استفاده  از مترو در تهران بسیار شگفت انگیز شده بودند.
این گزارش به شرکت ما درHJT-HOLZ در فنلاند ارسال شد، و مدیران شرکت هم در تماس با آقای سفیر نسبت به این موضوع به ایشان تبریک گفتند .امیدواریم آقای سفیر به تلاش خویش در جهت شناساندن دو ملیت ایران وفنلاند ادامه دهند و بسیار خوشحالیم که \تلاشهای ایشان چهره ای بسیار محبوب از کشور فنلاند در ایران به جا گذاشته است.