منشور اخلاقی

منشور اخلاقی شرکت مهندسی پارسیا

۱-محصولات و خدمات ما باید موجب غنا و تعالی و خوشنامی  شركت شده  و بهبود خدمات آنها ، کارفرما را خشنود سازد.

۲-كلید رمز موفقیت شركت رضایت مشتری است. هنگام ارائه خدمات به این ویژگی پایبندیم.

۳- اعضا و پرسنل شركت به عنوان ارزشمندترین منابع به حساب می آیند. بنابراین از هر كوششی جهت آموزش و بهبود كیفی پرسنل دریغ نمی نماییم.

۴-تنها منافع مادی شركت را هدف نمی دانیم بلكه وسیله ای می دانیم برای تداوم شركت ، تداوم ارتباط شركت و مشتریان و تداوم اشتغالهای ایجاد شده.

۵-. مطمئنا موفقیت مادی شركت مورد توجه است ولی ما آنرا وسیله ای برای تامین اهدافی گسترده تر كه همانا اشتغال زایی و رونق اقتصادی و فنی كشور میباشد میدانیم.

۶- ما همواره ارزشهای ذیل را كه منبع هدایت ما در ارائه خدمات خدا پسندانه به مشتری میشود را فراموش نخواهیم کرد. در هر شرایطی به اصول اخلاقی و صفات معنوی

پایبندیم. نظم ، آراستگی ، وقت شناسی ، دقت ، مهارت و آمادگی برای ارائه خدمت به مشتری را از اصول مسلم و قطعی موفقیت خود میدانیم.فرهنگ پاسخگو بودن در

مقابل مشتری را از بسترهای تعالی خود و شركت میدانیم. رعایت احترام ، ادب و نزاكت و عدالت و انصاف را یكی از رموز بقاء شركت تلقی میكنیم.

۷- همواره حق با مشتری میباشد و میباید از رضایتمند بودن مشتری به سمت خرسند نمودن خود مشتری حركت كرد.

۸- مشتری از نظر ما یك شریك تجاری است كه ممكن است تا دهها سال موجب ایجاد یك رابطه مستمر شود و از كنار این رابطه هر دو طرف سودمند شوند.

۹-زمانی از فروش به یك مشتری خرسند می شویم كه این معامله برد – برد باشد.

۱۰-ما امانتدار مشتریان خود هستیم ، بنابراین تلاش می نماییم به شیوه مطلوبی حافظ اسرار و مستندات محرمانه آنها باشیم.

۱۱- تعلقات سازمانی را در خود می پرورانیم و به همكاران احترام می گذاریم تا با همدلی در جهت كرامت و رضایت مشتری و مردم گام برداریم.

۱۲- تلاش مینماییم با رعایت اصول صرفه جویی و پرهیز از تجمل گرایی و هزینه های غیرضروری در استفاده از منابع و امكانات موجود ، قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را كاهش دهیم.

۱۳- با رعایت اصول اخلاقی و اسلامی در تعامل با مشتری و سایر همكاران تلاش مینماییم تا محیطی سالم و پویا داشته باشیم.

۱۴-همواره سعی داریم به بهترین شیوه و در کوتاهترین زمان پاسخگوی مشتری باشیم.

۱۵- دریافت هر گونه انتقاد، اظهارنظر و پیشنهاد از سوی همكاران و مشتریان را مشتاقانه ارج نهاده و از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقای خود و شركت استفاده مینماییم.