نمای چوبی ساختمان – میرداماد

اجرای نمای چوبی ساختمان و پرگولا در منطقه میرداماد بر پایه ترمووود (ترموود)

پروژه نمای چوبی ساختمان و پرگولا در منطقه میرداماد بر پایه ترمووود (ترموود) اجرا شده است . نوع چوب استفاده شده در این پروژه ترمووود (ترموود)  نمای بیرونی pine 19*117shp / پرگولا: pine 42*140 shpمی باشد که مشخصات این چوب از بخش محصولات سایت قابل مطالعه و بررسی می باشد. محل چوب استفاده شده ، نمای بیرونی و پرگولا کف میباشد. کارفرمای این پروژه جناب آقای مهندس پیروی نیا هستند و پروژه در تاریخ  ۰ به بهره برداری رسیده است. در ادامه شما را به دیدن کلیپ تصاویر مربوط به پروژه جاری و گالری تصاویر پروژه اجرای نمای بیرونی و پرگولا با استفاده از ترمووود(ترموود) نمای چوبی ساختمان pine 19*117shp / پرگولا: pine 42*140 shp دعوت می کنیم.

مطلب پیشنهادی  نمای چوبی ساختمان-اندرزگو (1)