نمای چوبی ساختمان – پارک آب و آتش

اجرای نمای بیرونی و سایبان چوب در پارک آب و آتش بر پایه ترمووود (ترموود)

پروژه نمای چوبی ساختمان (نمای بیرونی) و سایبان چوبی جاری در پارک آب و آتش استان تهران اجرا شده است . نوع چوب استفاده شده در این پروژه ترمووود (ترموود pine 117*19 shp (می باشد که مشخصات این چوب از بخش محصولات سایت قابل مطالعه و بررسی می باشد. محل چوب استفاده شده در نمای بیرونی می باشد. کارفرمای این پروژه جناب مهندس ۰ هستند و پروژه در تاریخ  ۰ به بهره برداری رسیده است. در ادامه شما را به دیدن کلیپ تصاویر مربوط به پروژه جاری و گالری تصاویر پروژه نمای چوبی ساختمان(نمای بیرونی) بر پایه ترمووود (ترموود)  pine 117*19 shp دعوت می کنیم.

مطلب پیشنهادی  درب پارکینگ و نمای چوبی ساختمان-قهرمانی