پروژه نمای چوبی تراس ساختمان در خیابان شریعتی

سقف چوبی