پروژه نمای چوبی ساختمان اجرا شده در منطقه شهرک فردوس مازندران

اجرای نمای بیرونی در منطقه مازندران – رویان بر پایه ترمووود (ترموود)

پروژه نمای چوبی و کف سازی  جاری در مازندران – رویان – شهرک فردوس اجرا شده است . نام پروژه ویلای فردوس جنوب است و نوع چوب استفاده شده در این پروژه ترمووود (ترموود) نوع چوب نما: Ash 20*90 نوع چوب کف: Ash 20*90 – آنتی اسلیپ می باشد که مشخصات این چوب از بخش محصولات سایت قابل مطالعه و بررسی می باشد. محل چوب استفاده شده در نماها و کف سازی ها می باشد. کارفرمای این پروژه جناب آقای مهندس حر هستند آرشیتکت پروژه جناب آقای مهندس سهراب رفعت هستند و پروژه در تاریخ  ۰ به بهره برداری رسیده است. در ادامه شما را به دیدن کلیپ تصاویر مربوط به پروژه جاری و گالری تصاویر نمای چوبی و کف سازی بر پایه ترمووود (ترموود) نوع چوب نما: Ash 20*90  نوع چوب کف: Ash 20*90 – آنتی اسلیپ دعوت می کنیم.