چوب های مناسب لوور

نام چوب ترمووود :
PINE 42*140 mm -SHP


نوع چوب:
سافت وود (softwood)


کاربرد:
لوور

نام چوب ترمووود :
PINE 42*68 mm


نوع چوب:
سافت وود (softwood)


کاربرد:

لوور

نام چوب ترمووود :
PINE 42*42 mm


نوع چوب:
سافت وود(softwood)


کاربرد:
لوور

نام چوب ترمووود :
PINE 42*140 mm


نوع چوب:
سافت وود (softwood)


کاربرد:
نمای چوبی ( کلدینگ)، کف چوبی (دکینگ)، آلاچیق، پرگولا، لوور چوبی

نام چوب ترمووود :
PINE SSS-uz


نوع چوب:
سافت وود (softwood)


کاربرد:
لوور

نام چوب ترمووود :
Ash 20*135 mm Deck /Metal Clips


نوع چوب:
هاردوود (hardwood)


کاربرد:
نمای چوبی ( کلدینگ) ، آلاچیق، پرگولا، لوور چوبی و…