چوبهای ترموو‌ود کف

کف کاذب چوبی چیست ؟

کف کاذب چوبی نوعی سازه ارتفاع دار بوده که توسط شبکه فولادی ساخته شده و جهت بالا بردن و ارتقاء سطح زمین و یا قسمتی از سازه استفاده می گردد .این کف روی کف اصلی سازه اجرا می گردد و امکان عبور کابلها ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی را از زیر آن فراهم میسازد.

کف کاذب که به قرینه سقف کاذب نام گذاری شده که کف اصلی سازه ساختمانی نیست و جهت افزایش ارتفاع محل تردد به کمک پایه هایی بر کف اصلی طبقات نصب می گردد.

کف کاذب با نام های دیگری مانند : کفپوش کاذب ، کف مرتفع ، کف متحرک ، کف با قابلیت دسترسی ، کف ترمووود نیز شناخته میشود.

روش اجرای کف کاذب چوبی

روش کلی اجرای کف کاذب چوبی به این صورت است که در وحله اول با توجه به شیب کف مورد نظر پلیت گذاری صورت میگیرد.

کف کاذب چوبی

سپس با استفاده از دستک های فلزی سطح کار تا ارتفاع مورد نظر بالا آمده و شاسی فلزی نصب می گردد.در این کار از قوطی فلزی ۴۰ با فاصله ۴۰ سانتیمنر استفاده می گردد و یک شبکه فلزی برای نصب چوب ترمووود آماده می شود.

روش کلی اجرای کف کاذب چوبی

نکته حایز اهمیت در این مرحله اجرای کاملا درست و تراز زیر سازی فلزی جهت نصب چوبهایی ترمووود می باشد.همچنین قبل از نصب زیرسازی چوبی پروفیل ها باید به وسیله ضد زنگ کاملا رنگ آمیزی شوند.

در مرحله بعد چوب های زیر سازی مخصوص نصب چوبهای ترمووود که در ابعاد ۴۵*۵۰ در شرکت مهندسی پارسیا عرضه می شود و به صورت اشباع شده بوده،بر روی پروفیل ها نصب می گردد.این چبهای اشباع شده به وسیله پیچ های گالوانیزه سرمته بر روی پروفیل ها نصب می گردد.

پروفیل ها

در مرحله آخر چوبهای ترمووود مناسب برای کف بر روی زیرسازی چوبی اجرا شده و کف کاذب چوبی با ارتفاع مد نظر اجرا می گردد.از مزیت های این روش زهکشی مناسب در سطح زیرین کف و اجرای کاملا تراز در سطح کف کاذب می باشد.

همچنین در این روش می توان لوله های تاسیساتی،برق کشی و …. را می توان در سطح زیری اجرا کرده و با تعبیه دریچه های بازدید دسترسی مناسب به سطح زیرین را مهیا نمود.

چوبهای ترمووود کف را می توان به صورت پیچ از رو و یا کلیپس اجرا نمود.

 

چوبهای ترموو‌ود کف