نمای چوبی ساختمان-سیسنگان

اجرای نمای بیرونی در منطقه مازندران – سیسنگان بر پایه ترمووود (ترموود)

پروژه نمای چوبی ساختمان (نمای بیرونی) و کف سازی جاری در منطقه مازندران-سیسنگان- شهرک یاسمن اجرا شده است . نام پروژه پروژه ویلا ما – دفتر معماری ساو میباشد. نوع چوب استفاده شده در این پروژه ترمووود (ترموود) نوع چوب نما: ۲۶*۹۲ و نوع چوب کف: ۲۶*۹۲ آنتی اسلیپ می باشد که مشخصات این چوب از بخش محصولات سایت قابل مطالعه و بررسی می باشد. محل چوب استفاده شده در نما و کف سازی ها می باشد. کارفرمای این پروژه جناب آقای مهندس تیزمغز هستند و پروژه در تاریخ  ۰ به بهره برداری رسیده است. در ادامه شما را به دیدن کلیپ تصاویر مربوط به پروژه جاری و گالری تصاویر پروژه نمای چوبی و کف سازی بر پایه ترمووود (ترموود) نوع چوب نمای چوبی: ۲۶*۹۲ و نوع چوب کف: ۲۶*۹۲ آنتی اسلیپ دعوت می کنیم.