نمای چوبی ساختمان – مهندس جاوید

اجرای نمای چوبی ساختمان بر پایه ترمووود (ترموود)

پروژه نمای چوبی ساختمان (نمای بیرونی) جاری در منطقه ۰ اجرا شده است . نوع چوب استفاده شده در این پروژه ترمووود (ترموود) درب ۱۱۷*۱۹ PINEو نوع چوب نما ۱۱۷*۱۹ UTV و نوع چوب نرده ۱۱۷*۱۹ shp – PINE می باشد که مشخصات این چوب از بخش محصولات سایت قابل مطالعه و بررسی می باشد. کارفرمای این پروژه جناب آقای مهندس جاوید هستند و پروژه در تاریخ  ۰ به بهره برداری رسیده است. محل چوب استفاده شده ، نما ، درب ها و نرده ها می باشد. در ادامه شما را به دیدن کلیپ تصاویر مربوط به پروژه جاری و گالری تصاویر پروژه نمای چوبی ساختمان بر پایه ترمووود (ترموود) درب ۱۱۷*۱۹ PINEدعوت می کنیم.

مطلب پیشنهادی  نمای چوبی ساختمان-فرشته (1)